23 cze

Hala namiotowa a przepisy PPOŻ

Hale namiotowe to tymczasowy obiekt budowlany, które podlegają przepisom PPOŻ. Zatem koniecznie sprawdź, do jakich praktyk jesteś zobowiązany, a jakie inne warto i tak wdrożyć, aby jeszcze bardziej podnieść poziom bezpieczeństwa osób, pracujących i przebywających w hali namiotowej, by nie dopuścić do wystąpienia pożaru.

Jakie są wymagania przeciwpożarowe dla hal namiotowych?

Skoro hala namiotowa to budynek tymczasowy, to podlega konkretnym wymaganiom przeciwpożarowym zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Oto główne wymagania, jakie zostały tam zawarte:

  • Budynek tymczasowy, gdzie na stałe przebywają ludzie, powinien być wykonany co najmniej w klasie E odporności pożarowej. Nie może mieć on podziemnej kondygnacji oraz nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne.
  • Została określona również minimalna odległość hali namiotowej od innych budynków. W tym przypadku stosuje się przepisy, jakie podlegają budynki ZL, PM lub IN, o których więcej mowa w § 271 i § 273 ust. 1.
  • Jeśli budynek tymczasowy został zbudowany z materiałów palnych lub też jego izolacja jest palna, to w takim przypadku koniecznie trzeba zastosować ścianki odgradzające o klasie odporności ogniowej co najmniej R E I 60. Należy też zastosować odstęp nieprzekraczający 24 m.
  • Natomiast, gdy hala namiotowa ma poddasze, to należy zadbać o to, aby wejście tam było możliwe poprzez wewnętrzny wyłaz z klapą o wymiarach przynajmniej 0,6×0,6 m lub też poprzez zewnętrzną drabinę i drzwi o wymiarach co najmniej 0,6×1,6 m. Drzwi powinny znajdować się w szczytowej ścianie hali.
  • Hale namiotowe przeznaczone do magazynowania produktów, gdy ich obciążenie ogniowe nie jest większe niż 500 MJ/m2.

 

Jak zabezpieczyć halę namiotową przed pożarem?

Gdy w hali namiotowej pojawi się ogień i pojawi się ryzyko pożaru, wystąpi uzasadnione ryzyko dla osób, przebywających w środku. Konstrukcje stalowe w trakcie pożaru nagrzewają się do tak wysokich temperatur, że mogą stracić swoją nośność. Dlatego też stają się ogromny zagrożeniem dla wszystkich osób, przebywających w hali namiotowej.

Kluczowe staje się zatem to, aby wcześniej zadbać o odpowiednie zabezpieczenie hali namiotowej przed pożarem. Istnieją dwie główne metody – czynna oraz bierna, które należy wdrożyć, by uniknąć ryzyka oraz podnieść poziom bezpieczeństwa w hali namiotowej.

Zabezpieczenie czynne

W przypadku zabezpieczeń czynnych mówimy głównie o zainwestowaniu oraz zastosowaniu urządzeń, takich jak czujniki przeciwpożarowe, alarmy klapowe, montaż układów gaśniczych oraz dodanie instalacji tryskaczowych. Obecnie w halach namiotowych najczęściej wybierane są właśnie układy gaśnicze, gdyż przy pomocy piany są w stanie skutecznie obniżyć temperaturę i uniknąć ryzyka wystąpienia pożaru lub rozprzestrzenienia się go. Dodatkowo warto jednak postawić również na czujniki przeciwpożarowe oraz alarmy klapowe, których zadaniem jest choćby usuwanie nadmiaru dymu z hali namiotowej.

Zabezpieczenie bierne

Kolejną metodą, przeznaczoną do ograniczenia ryzyka powstania pożaru, jest zastosowanie działań, które będą przeciwdziałały nagrzewaniu się konstrukcji stalowych. Takim sposobem może być zastosowanie izolacji pasywnych lub aktywnych termicznych. Dobrym rozwiązaniem jest też zwracanie uwagi na to, aby konstrukcje hal były wykonane z niepalnych materiałów.

Oczywiście regularna kontrola maszyn oraz systemów przeciwpożarowych jest niezbędna, a do tego bardzo ważna i wielokrotnie może wyeliminować ryzyko wystąpienia pożaru.

Przeczytaj również: Jak przygotować teren pod budowę hali