Bądź na bieżąco:

Kiedy należy odśnieżać dach hali przemysłowej?

W okresie zimowym odśnieżanie dachu hali przemysłowej jest koniecznością. Niedopilnowanie tego wiąże się z otrzymaniem mandatu oraz ze stworzeniem niebezpieczeństwa dla pracowników i osób znajdujących się w obrębie konkretnego obiektu. Dopuszczalną ilość zalegającego śniegu i lodu na dachu wskazuje Polska Norma PN – 80 /B – 02010. Jest ona uzależniona od strefy obciążenia śniegiem.

 

Spis treści:

 

 

Strefy obciążenia śniegiem 

W Polsce wyróżnia się 5 stref obciążenia śniegiem. Pod tym też kątem ocenia się projekt hal stalowych, ponieważ im większe prawdopodobieństwo takiego obciążenia, tym konstrukcja obiektu powinna być stabilniejsza. Już na etapie wykonania projektu budowlanego można określić prawdopodobieństwo obciążenia śniegiem. Dopuszczalne prawem warstwy świeżego śniegu na dachu wynoszą od 56 centymetrów w pierwszej strefie aż do 96 centymetrów w trzeciej strefie. W halach przemysłowych dodatkowo uwzględnia się współczynnik bezpieczeństwa, jaki wynosi aż 50% obciążenia śniegiem. To z kolei przekłada się na bezpieczeństwo użytkowania obiektu w porze zimowej. Strefy obciążenia śniegiem podawane są dla konkretnych lokalizacji na terenie całej Polski. Ciężar śniegu zależy głównie od klimatu i regionu, w jakim znajduje się obiekt przemysłowy.

Średni ciężar oblicza się na podstawie takich parametrów jak:

  • świeży śnieg,
  • śnieg osiadły po kilku godzinach lub dniach od wystąpienia opadów,
  • śnieg stary,
  • śnieg mokry.

Rodzaje zalegającego śniegu a masa, jaką należy usuwać 

Puch może zalegać do 70 kilogramów natomiast śnieg świeży do 100 kilogramów. Śnieg wilgotny dopuszczalny jest w masie do 200 kilogramów, a śnieg suchy – do 300 kilogramów, podobnie jak śnieg zbity. Śnieg uznawany za zleżały – do 450 kilogramów, a śnieg mokry – do 600 kilogramów.

Dlatego tak ważne jest monitorowanie i obserwowanie zaległego na dachu śniegu, aby można było zapobiec uszkodzeniom dachu, jego pęknięciom lub osiadaniu budynku. Artykuł 61 punkt 2 prawa budowlanego wskazuje na to, że właściciel lub zarządca zobowiązany jest do zagwarantowania bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, gdyby miały wystąpić zdarzenia mogące uszkodzić obiekt lub powodować bezpośrednie zagrożenie życia, lub zdrowia ludzi.

Nie można też doprowadzić do uszkodzenia mienia: więźby dachowej, wygięcia krokwi, zniszczenia obróbek blacharskich, zerwania połaci dachowych, zawalenia dachu, czy pękania fundamentów.

Jak powinno przebiegać odśnieżanie dachu hali przemysłowej? 

Odśnieżanie dachu należy powierzyć profesjonalnym firmom, mającym zezwolenie na prace na wysokościach. Warto też zwrócić uwagę na doświadczenie pracowników zajmujących się zleceniem.

Jeszcze przed rozpoczęciem prac związanych z odśnieżaniem należy ustalić stan alarmowy, od jakiego przekroczenia należy uruchomić procedurę związaną z odśnieżaniem. Za stan alarmowy uważa się wartość obciążenia śniegiem w porównaniu z nośnością dachu i prognozą co do przewidywanych zmian. Dla danej hali przemysłowej wartość taka jest podana w zgodzie do strefy obciążenia śniegiem na wyznaczonym obszarze, na jakim dana hala jest ulokowana.

Dokonując obliczeń w zakresie obciążenia pokrywy śniegu, warto też uwzględniać parametry takie jak:

  • obecność sąsiadujących budynków,
  • kształt dachu,
  • rodzaj zalegającego śniegu.

Bardzo ważne jest to, aby właściciel firmy zadbał o utrzymanie optymalnego stanu technicznego budynku. Przemawiają za tym głównie bezpieczeństwo osób i mienia, a także aspekty ekonomiczne. Z dachu musi być usunięte tyle śniegu, ile wykracza poza wartości dopuszczalne. Każda wielkopowierzchniowa hala musi być wobec tego monitorowana zimą.

Zastanawiasz się, jak zadbać o odpowiednią temperaturę w hali? Przeczytaj nasz artykuł: Hala ocieplana czy nieocieplana – jaką wybrać?

Facebook
Twitter
Pinterest

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz również

Namioty halowe w roli obiektów sportowych

W ostatnich latach namioty halowe zyskały na popularności jako alternatywne rozwiązania dla tradycyjnych obiektów sportowych. To dynamicznie rozwijające się zjawisko można przypisać kilku kluczowym czynnikom, które sprawiają, że coraz więcej organizacji sportowych decyduje się na tego typu konstrukcje zamiast budynków tradycyjnych.

Czytaj więcej