Bądź na bieżąco:

Hala namiotowa a podatek od nieruchomości 2021

Spis treści:

Hale namiotowe niezależnie od ich przeznaczenia, rodzą wiele pytań i wątpliwości interpretacyjnych dotyczących podatku od nieruchomości. Zgodnie z przepisami prawa daniną od nieruchomości są objęte budynki, budowle oraz obiekty tymczasowe, natomiast umiejscowienie wśród nich hal namiotowych nie jest prostym zadaniem, co może nawet wywołać problemy fiskalne. Dlatego warto bliżej zastanowić się nad prawną i faktyczną relacją między halami namiotowymi a podatkiem od nieruchomości w 2021 roku.

Prawo budowlane – hala namiotowa i podatek od nieruchomości

Opodatkowanie majątku nieruchomego jest regulowane przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jednak przytoczone wcześniej trzy główne przedmioty opodatkowania są definiowane dopiero przy pomocy przepisów Prawa Budowlanego. Rozróżnia ono trzy rodzaje obiektów:
  • budynek – cechą charakteryzującą go jest trwałe związanie z gruntem i wyodrębnienie z przestrzeni poprzez przegrody budowlane, fundamenty oraz dach;
  • budowla – to te obiekty, które nie są budynkami i obiektami tzw. małej architektury (chodzi m.in. o sieci techniczne, wolnostojące: zbiorniki, maszty antenowe, instalacje przemysłowe itp., części budowlane technicznych urządzeń, a także fundamenty pod maszyny i urządzenia itp.);
  • tymczasowy obiekt budowlany – jego użytkowanie jest ograniczone czasowo podle trwałości technicznej. Możliwy jest demontaż czy przenoszenie takich obiektów, ponieważ nie są połączone z gruntem w sposób trwały. Są to np. kioski uliczne, pawilony wystawowe czy namioty okolicznościowe.
Jak w perspektywie tych definicji odpowiedzieć na wątpliwości związane z relacją hale namiotowe a podatek od nieruchomości? Ze względu na szeroką otwartość definicji określających budowlę, czy obiekt małej architektury, nie jest to takie jednoznaczne. Dodatkowe utrudnienie interpretacji przepisów stanowi różne przeznaczenie tego rodzaju budynków. Z innym opodatkowaniem będą wiązać się hale magazynowe, a innym tymczasowe hale imprezowe. Podatek od hali namiotowej. Od czego zależy?

Hala namiotowa jako budynek czy tymczasowy obiekt budowlany?

Jurysdykcja w zakresie interpretacji, jakiego rodzaju obiekty zostają obłożone podatkiem od nieruchomości, wskazuje, że hale namiotowe nie powinny być traktowane jako budowle, co uzasadnia się brakiem wymienienia hal expressis verbis w Prawie budowlanym. Z kolei w 2019 r. WSA w Gliwicach wydał wyrok przyjmujący stosunkowo prostą interpretację, czym jest budynek – obiekt taki powinien być trwale związany z gruntem, posiadać fundamenty oraz dach (budynek w takim rozumieniu powinien być objęty podatkiem od nieruchomości wg powierzchni użytkowej). Natomiast jeśli obiekt nie spełnia któregoś z tych warunków, to powinien być uznany za obiekt tymczasowy (a tym samy nie powinien być opodatkowany daniną od nieruchomości). Zgodnie z powyższymi wytycznymi hale namiotowe uznane zostały za budynki ze względu na:
  • posiadanie fundamentów – niezależnie od ich formy;
  • związanie z gruntem w sposób trwały – mimo możliwości przeniesienia hali namiotowej, to niemożliwe jest zachowanie jej funkcji bez uprzedniego przygotowania gruntu;
  • pokrycie dachem – niezależnie od użytego materiału;
  • wykluczenie tymczasowości obiektu – jeśli nie jest to obiekt np. okolicznościowy, stawiany na krótki okres czasu, to hale namiotowe posadowione na fundamentach nie mogą być tak traktowane.

Hala namiotowa a podatek od nieruchomości 2021- jak w praktyce wyglądają przepisy prawa?

Szerokie, ale i niejednolite orzecznictwo w temacie możliwości opodatkowania hal namiotowych, sprawia, że jest to wciąż duże wyzwanie dla organów podatkowych. Dlatego hale namiotowe każdorazowo muszą zostać poddane ocenie stanu faktycznego, a na podstawie kwalifikacji przypisane do którejś z kategorii wymienionych w prawie budowlanym. Ta decyzja stanowi przyczynek do objęcia lub nie podatkiem od nieruchomości. Z pewnością hale namiotowe magazynowe prędzej zostaną objęte podatkiem od nieruchomości, niż np. hale namiotowe z przeznaczeniem np. na organizację imprez okolicznościowych. Każdy przypadek wymaga indywidualnej i rzetelnej oceny prawnej i faktycznej.

Facebook
Twitter
Pinterest

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz również

Servicio.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.